Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Elstolpen

 

Viktig information avseende elinstallationen på ÅVA!

Under säsongen 2015 har en automatsäkring i en elstolpe gått sönder, och bytts ut.
Anledningen till att säkringen gått sönder är att denna brukats som avstängning av
strömmen till husvagnen då detta inte brukas.

Se säkringar vi har monterade i samtliga stolpar går inte att använda som avstängning
då de inte är konstruerade att klara upprepade avstängningar, utan är tänkta att
endast bryta strömmen vid fel.
Om de brukas som avstängning vid upprepade tillfällen kommer de att gå sönder, varpå
stora, och onödiga kostnader i form av byten kommer att belasta föreningen.

För att spara på installerade säkringar, och föreningens kostnader anmodas nu samtliga
medlemmar att inte använda säkringarna för avstängning av strömmen, utan i stället dra
ur kontakten ur uttaget då detta inte önskar användas.

För styrelsen Åva COF
Ordförande
Fredrik Källström