Länkar

    Åva väder. Klicka på solen


Spiruddens Båtklubb. www.spiruddensbk.se

Tyresta Nationalpark.    
www.tyresta.se


 Åva Båtsällskap.  http://avabatsallskap.brfnet.se


Grannstöd i Haninge.    gsv.haninge.org

Här får du tillgång till en bra instruktionsfilm om hur man utför hjärt-och lungräddning.
Klicka på hjärtattack.


 Polis.   www.polisen.se

Polisen Haninge har nu en Facebook-sida: Polisen Haninge.

Där kommer vi att lägga ut aktuell information om vad som händer, och har hänt, i kommunen.
Anmälningar och tips kommer inte att kunna göras på sidan, utan där hänvisar vi till tfnnr    114 14 , eller polisens hemsida.