Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Ordningsregler

 

l
Juni 2013
 
 
 
 
Allmänna platsregler för Åva Cof
 
 
Då hela campingområdet är beläget inom Tyresta Naturreservatet måste vi till alla delar efterleva gällande föreskrifter och skötselplan för Tyresta naturreservat (finns i matrikeln och på anslagstavlorna). All mark, (även din campingplats) är allmänt område och platsen du tilldelats är inte din egen tomt.
 
Du ska också ha dialog med och visa hänsyn till dina närmaste grannar vid altanbygge etc. etc.
Viktigt är att tänka på avståndet till grannen så att man kan känna sig bekväm med att det inte blir för tätt emellan. Staket till altanen får sättas upp max 1 m i höjd.
 
Att bygga altanen över dike är inte tillåtet .
Ett fåtal platser har byggt så sedan tidigare och viktigt för er att tänka på är att dikena måste kunna rensas för att vattenavrinningen ska fungera.
Vi arrenderar inte marken utanför dikena, som tillhör såväl privata markägare som Sthlm Stads Fastighetskontor.
 
Det är inte tillåtet att hägna in/bygga staket mellan campingplatserna.
 
Platsen ska med enkla medel kunna rensas och återställas av dig vid ev. avflyttning.
Om så inte sker äger föreningen rätt att på din bekostnad anlita entreprenör för att genomföra återställandet.
 
Du får aldrig gjuta fasta fundament eller stolpar i marken, inte heller plantera träd och växter/buskar som kan påverka reservatets naturliga miljö.
Låga rabatter med trädgårdsblommor är tillåtet.
 
Det är ej tillåtet att koppla in vatten till husvagnen.
 
Du har arbetsplikt i samband med vårens och hösten städdagar.
 
Vid frågor gällande utformning av er plats vänd er till styrelsen.