Medlemsmöte Åva Cof  21/9 2019

 

Göran hälsar välkomna och berättar att Skandinaviska Områdesskydd håller på med

Tredje ängens bom.

 

Vi kommer till nästa år att sanda vägarna inne på områdena där det behövs.

 

Föreningen kommer också på eget bevåg att sätta upp en 30-skylt i anslutning till Hästskon med förhoppning om att

farten respekteras utanför ängen.

 

Elen höjs till 1,45 KWH.

 

Det är också önskvärt att alla respekterar föreningens regler som finns.

Både ordningsregler och stadgar.

 

Till nästa år kommer ett inplastat blad att delas ut med regler och stadgar så att eventuella frågetecken rätas ut.

 

Staffan har önskemål att fler skall anmäla sig till styrelsearbete, då det är många

 som avgår.

 

Göran berättar lite om vad ordförandens uppgifter är: b.la att ha kontakt med Tyrestastiftelsen och entreprenörer.

 

Ängsombudsmöten efterlyses och vi förslår att ombuden själva ser ut en bra tid som dom kan träffas.

 Putte kan vara sammankallande.

 

Skötseln runt stugan har varit eftersatt i år och önskemål finns om att Fotbollsplan tar över skötseln av stugan

och därmed inte behöver sköta badet. Badet sköts rullande av dom tre övriga ängarna.

Vi röstar om detta förslag och bestämmer att Fotbollsplan sköter stugan.

 

Vid pennan

Anne-Charlotte